Ruth

Kommunal: Vi vill mer

”Vi vill mer” är första steget i att förändra uppfattningen om vad en fackförening kan vara. Kommunal ska gå från en motrörerelse till en medrörelse, och prata möjligheter istället för problem.