Ruth

Vi är övertygade om att framgångsrika företag och organisationer idag själva måste äga sin kommunikation och att den traditionella reklambyrån har spelat ut sin roll.

Kärnan i vårt erbjudande är stöd och processledning inom strategi-, koncept- och idéutveckling. Vi erbjuder även coachning i kreativa processer, anpassade produktionslösningar med uppdragsgivarens egna förutsättningar som utgångspunkt, och systematiskt uppföljning och utvärdering av det löpande kommunikationsarbetet.

Vår metod bygger på enkla arbetsprocesser i nära samarbete med våra uppdragsgivare. Syftet är att stärka våra kunders egna strategiska och kreativa kompetenser, samtidigt som vi har möjlighet att utmana gamla sanningar med vårt utifrånperspektiv.

Sedan 1999 har vi samarbetat med allt ifrån stora välkända varumärken som AGA, Dagens industri, Filmstaden och Volkswagen, utmanare som Dina Försäkringar och Telge Energi, till offentliga och idéburna organisationer som Kommunal, Läkare Utan Gränser, Radiotjänst och Rädda Barnen. Idag samarbetar vi uteslutande med företag och organisationer som – precis som vi – vill bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle.

Läs mer om vår utbildning ”Hållbarhet & Kommunikation”.