Ruth

Kommunal.
Mer tid är möjligt.

Undersköterskor och vårdbiträden är två av fackföreningens Kommunals största yrkesgrupper. För dessa är tidsbrist en av de viktigaste frågorna, inte minst inom äldreomsorgen.

För att visa att Kommunal ser problemet och arbetar för att påverka i frågan valde vi i kampanjen ”mer tid är möjligt” att på olika sätt dramatisera den skillnad som mer tid kan innebära för våra äldre.

Se fler jobb